Välkommen till vår

KREATIVA VÄRLD

Primärt dokumentatinon i form av Foto och Video

  • Fotografering av event eller dokumentering av händelser/objekt
  • Detta i alla tänkbara miljöer
  • Videofilming som komplement till ovan
  • Filmproduktion av ovanstående punkter till ljudsatta Kollagefilmer
  • Exempeluppdrag: 1-2 tim Foto/Filmning, dito efterarbete/produktion + restid/kostn
  • = 150-250 bilder, 15-30 mi.n råfilm samt 5-15 minuter spelfilm/foto/film-kollage


Kontakta oss för utförda refernsobjekt och prisuppgifter


Leverans gör här på www.nilssonsmedia.se med kund-ID samt CD/DVD

© NilssonsMedia är en del av Nilssons Teknik & Konsult  www.nilssons.se

Copyright @ All Rights Reserved